Φλούδας Γιώργος

Γιώργος Φλούδας
Καθηγητής

 

Γραφείο:  Φ3-209

Εργαστήριο: Φ3-208

Τηλ Γραφείου:  26510-08564

Τηλ Εργαστηρίου: 26510-08561

Fax: 26510-08693

Ε-mail:  gfloudas@cc.uoi.gr

 

 

Εκπαίδευση:

  • 1987- 1990: Διδακτορικό στη Φυσική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • 1983 -1985: Masters στη Φυσική, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, New York
  • 1979 - 1983: Πτυχίο στη Φυσική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Σταδιοδρομία:

  • 2006 - σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • 2001- 2006: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  •  1994 - 2001: Ερευνητής Β' και Γ' βαθμίδας (Ι.Τ.Ε.- Ι.Η.Δ.Λ.)
  • 1992 -1994: Ερευνητής Ινστιτούτου Max-Planck για  πολυμερικά υλικά, Mainz, Γερμανία.
  • 1991-1992: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Imperial College, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

- Κατανόηση και Πρόβλεψη Σχέσεων Δομής-Ιδιοτήτων Σύνθετων Υλικών

- Φυσική Πολυμερών και Βιοπολυμερών

- Διηλεκτρική Φασματοσκοπία, Τεχνικές Σκέδασης

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις:

[1] G. Floudas, H.W. Spiess "Self-assembly and dynamics of polypeptides"
Macromolecular Rapid Communications 2009.

[2] K. Mpoukouvalas, G. Floudas, G. Williams "Origin of the α-, β-, (αβ)- and slow dielectric processes in poly(ethyl methacrylate)" Macromolecules 41, 1552, 2009.

[3] M.M. Elmahdy, et al. "Slow kinetics of phase transformation in dipole functionalized discotic liquid crystals" J. Chem. Phys. 42, 5709, 2009.

[4] C. Grigoriadis et al. "Negative thermal expansion in discotic liquid crystals of nanographenes", Adv. Mater. in press, 2009.

[5] M.M. Elmahdy, et al. "Origin of the complex molecular dynamics in functionalized discotic liquid crystals" Phys. Rev. Lett. 100, 107801, 2008.

[6] M.M. Elmahdy, et al. "Self-assembly, molecular dynamics and kinetics of structure formation in dipole functionalized discotic liquid crystals" J. Am. Chem. Soc. 130, 5311, 2008.

Σύνδεσμοι/Συνημμένα:

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (.pdf)